Європейський суд аудиторів (Рахункова палата)
Міжнародне співробітництво > День Європи > Організаційна структура Європейського Союзу > Європейський суд аудиторів (Рахункова палата)
    Європейський суд аудиторів (Рахункова палата) – це інституція ЄС; перевіряє законність і правильність прибутків і видатків Європейського Союзу згідно з бюджетом, а також оцінює управління фінансами. Всі інституції ЄС, і будь-які установи, які оперують коштами від імені ЄС, а також державні ревізійні органи чи урядові відомства мусять надавати документи на запит Суду авдиторів (СА). За потреби СА може вивчати документи “на місці в інших інституціях... та державах-членах” або “в приміщенні будь-якого органу, що управляє коштами від імені Спільноти та будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка отримувала гроші з бюджету” (стаття 248.3 Договору про заснування Європейської Спільноти). Результати своїх досліджень оприлюднює у вигляді звітів – регулярних річних та спеціальних тематичних. Крім того, за законом, перш ніж ухвалювати фінансові й антишахрайські законодавчі акти, Рада запитує думку Суду авдиторів.

    Заснований 1977 р.; включає по одному представнику від кожної держави-члена, яких призначає на шість років Рада ЄС, порадившись з Європейським Парламентом. З огляду на суттєве зростання кількості членів СА після розширення (25), для підготовки певних звітів і позицій Суд, згідно з Ніццьким договором, отримав право створювати “палати” з кількох членів. Розташований у Люксембурзі, персонал нараховує близько 550 працівників.

http://www.eca.eu.int/
   
Адреса Рівненської міської ради та її виконавчого комітету: вул.Соборна, 12а, м.Рівне, Україна, 33028
Адреса електронної пошти: rivnerada.general@gmail.com
Телефонний довідник
Copyright © 1998-2021 Відділ автоматизації інформаційного забезпечення і управління. Всi права застережено.
Copyright © 2000-2021 Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International