Організаційна структура Європейського Союзу
Міжнародне співробітництво > День Європи > Організаційна структура Європейського Союзу
    Ефективність діяльності ЄС забезпечується відповідними його органами. Організаційна будова ЄС базується на загальних засадах західної політичної системи, проте її конкретні форми суттєво відрізняються від національних систем. До характерних її рис належать:

    - об'єднання інститутів двох типів — міждержавних і наднаціональних. Особи, що входять до органів першого типу, діють як офіційні представники держав-членів. Члени органів іншого типу також призначаються кожною державою, проте діють як незалежні особи, що не зв'язані будь-якими інструкціями своїх урядів. Такий подвійний принцип формування особового складу сприяє підтримці балансу між інтересами окремих держав-членів та інтересами Союзу в цілому.

    - гнучкий розподіл компетенцій між органами ЄС та національними урядами а саме: сфери, де здійснюється спільна політика ЄС (аграрна, торговельна тощо); сфери змішаної компетенції, коли за окремі напрями чи групи питань відповідають органи ЄС, а решта лишається під керівництвом національних урядів (регіональна, соціальна тощо); сфери, де функції ЄС обмежуються координацією дій держав-членів та розробкою рекомендацій (макроекономічна політика, політика в галузі охорони навколишнього середовища тощо).

    - велика кількість рішень, що приймаються — від регламентів та директив, що обов'язкові для виконання національними урядами і всіма учасниками об'єднання, до висновків, що мають лише рекомендаційний характер.

    - примат права ЄС над національними законодавствами держав-членів у межах, які визначені змістом установчих договорів.

    Організаційна структура ЄС побудована за принципом поділу законодавчої, виконавчої та судової функцій. До основних органів ЄС належать:     З цими інституціями співпрацюють ще п’ять важливих органів:
  • Європейський економічний та соціальний комітет (представляє думку громадських організацій з економічних і соціальних питань);
  • Комітет регіонів (представляє думку регіональної та місцевої влади);
  • Європейський центральний банк (відповідає за монетарну політику та здійснює управління грошовою одиницею ЄС – євро);
  • Європейський Омбудсман (уповноважений з прав людини) (розглядає скарги громадян щодо неналежного функціонування певної установи чи органу ЄС);
  • Європейський інвестиційний банк (сприяє досягненню цілей ЄС через фінансування інвестиційних проектів)
   
Адреса Рівненської міської ради та її виконавчого комітету: вул.Соборна, 12а, м.Рівне, Україна, 33028
Адреса електронної пошти: rivnerada.general@gmail.com
Телефонний довідник
Copyright © 1998-2021 Відділ автоматизації інформаційного забезпечення і управління. Всi права застережено.
Copyright © 2000-2021 Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International